Pobierz aplikację mobilną
Zamów kurs
 
Pobierz aplikację mobilną
Zamów kurs

Promocje

"Zamawiaj przez aplikację i zarabiaj !"


Mamy dla Was promocję
(promocja dotyczy tylko zamówień przez aplikację)
"Zamawiaj przez aplikację i zarabiaj!"
1 zł za każde zlecenie !
Przez 2 miesiące, Grudzień 2019 i Syczeń 2020 możecie zbierać pieniążki które zamienimy na voucher.
Wystarczy zamawiać przez aplikację
Każde zrealizowane zamówienie przez aplikację to
1 zł na Twoim koncie.
1 zlecenie 1 zł
10 zleceń 10 zł
20 zleceń 20 zł itd...
Promocja trwa od 05.12.2019-31.01.2020. Zarobioną kwotę zamienimy na voucher do wykorzystania w korporacji e taxi na przejazd naszymi taksówkami.

1. Promocja organizowana jest przez STOWARZYSZENIE E TAXI Lublin z siedzibą w Lublinie 20-218 przy ul.Hutniczej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców podnr KRS: 0000585332 SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 712-330-25-35, REGON 362958547,zwaną dalej Organizatorem.

2. Fundatorem nagród jest STOWARZYSZENIE E TAXI.

3. Promocja organizowana jest na fanpage Facebook e taxi oraz na stronie www.etaxi.lublin.pl 

4. Nadzór nad przebiegiem promocji sprawuje Komisja powołana przez Organizatora..

5 Promocja trwa od  05.12.2019-31.01.2020 roku do godz.23:59.

6. Udział w promocji oznacza akceptację regulaminu.

7. Promocja polega na kondensowaniu zarobionych PLN, a następnie zamienionych na voucher kwotowy do wykorzystania na przejazdy w korporacji e taxi.

8. Vouchery kwotowe zostaną rozesłane na telefony biorących udział w promocji w formie elektronicznej do dnia 10.02.2020

9. Promocja obejmuje tylko zamówienia zrealizowane w okresie od 05.12.2019-31.01.2020 poprzez aplikację e taxi.

10. Jedno zrealizowane zlecenie przez aplikację to 1 złî

11. Aplikacja do pobrania ze sklepów play oraz ze strony www.etaxi.rt3000.pl

12. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r., , poz.201).

13. Osoby biorące udział w promocji zostaną wyłonieni spośród zgłoszeń spełniających wszystkie warunki uczestnictwa. Ze zwycięzcami skontaktujemy się indywidualnie.

14. Osoby biorące udział w Promocji wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją Promocji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r. z późn. zmianami).

15. W kwestiach nieuregulowanych powyższym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zmianami)

16. Promocja ta nie jest w żaden sposób związana, sponsorowana ani przeprowadzana przez serwis Facebook. Nagród nie można wymienić na inne ani na ekwiwalent pieniężny. Facebook nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg konkursu i promocji. Promocja nie podlega Ustawie z dn. 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341 z późn. zmianami).

 

Kalkulator
kosztów

Chcesz zrobić symulację kosztów przejazdu? Skorzystaj z naszego kalkulatora. Oszacujemy koszt twojej podróży. Wystarczy, że wpiszesz adres początkowy i końcowy Twojej trasy, a my policzymy szacunkową opłatę.

Reklama
i współpraca

Zapraszamy Państwa do współpracy. Oferujemy między innymi możliwość oklejenia pojazdów, kolportaż w naszych pojazdach wśród klientów ulotek reklamowych umieszczenie Państwa reklamy na naszej stronie internetowej.

Nasi
partnerzy

Nasza korporacja współpracuje z wieloma firmami. Chcesz zostać naszym partnerem? 

Aplikacja
mobilna

Nasza korporacja posiada aplikację na urządzenia mobile do zamawiania taksówki. Aplikacja jest dostępna na trzech systemach: Android, Windows Phone i iOS(Apple).