Nasze konta społecznościowe
Pobierz aplikację mobilną

Aktualności

Konkurs Mikołajkowy

1. Konkurs organizowany jest przez STOWARZYSZENIE E TAXI Lublin z siedzibą w Lublinie 20-218 przy ul.Hutniczej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000585332 SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 712-330-25-35, REGON 362958547,zwaną dalej Organizatorem.

2. Fundatorem nagród jest STOWARZYSZENIE E TAXI.

3. Konkurs organizowany jest na fanpage Facebook e taxi .

4. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny.

6. Konkurs trwa 11.12.2018-16.12.2018 roku do godz.00:00

7. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

8. Konkurs polega polubieniu fanpaga e taxi i opublikowaniu i polubieniu posta publicznie.

9. Wyniki zostaną ogłoszone 17 grudnia 2018 roku o godz: 14:00.

10. Nagrodami w niniejszym Konkursie jest voucher 50 zł na przejazd naszymi taksówkami. Nagród jest 10szt, łączna kwota to 500 zł (10x50zł)

11. Nagrody otrzyma 10 osób, które w obecności komisji konkursowej zostaną wylosowane z pośród osób które polubią fanpage i opublikują i polubią posta publicznie.

12. Organizator przyzna 10 nagród . Jedna nagroda voucher w kwocie 50 zł na przejazd naszymi taksówkami.

13. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r., , poz.201).

14. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w poście na fanpage e taxi.

15. Zgłoszenia z profili fikcyjnych będą odrzucane.

16. Jedna osoba, może dokonać jednego zgłoszenia.

17. Umieszczone aktywności nie mogą zawierać wulgaryzmów i treści obraźliwych. Zgłoszenia takie będą usuwane przez organizatora konkursu.

18. W konkursie udział mogą brać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające miejsce zamieszkania na terenie RP.

19. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród zgłoszeń spełniających wszystkie warunki uczestnictwa. Ze zwycięzcami skontaktujemy się indywidualnie.

20. Laureat zobowiązuję się odebrać nagrodę osobiście do dnia 31 grudnia 2018 roku, w siedzibie e taxi ul.Hutnicza 3 20-218 Lublin.

21. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r. z późn. zmianami).

22. W kwestiach nieuregulowanych powyższym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zmianami)

23. Promocja ta nie jest w żaden sposób związana, sponsorowana ani przeprowadzana przez serwis Facebook. Nagród nie można wymienić na inne ani na ekwiwalent pieniężny. Facebook nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg konkursu. Konkurs nie podlega Ustawie z dn. 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341 z późn. zmianami).

 

Kalkulator
kosztów

Chcesz zrobić symulację kosztów przejazdu? Skorzystaj z naszego kalkulatora. Oszacujemy koszt twojej podróży. Wystarczy, że wpiszesz adres początkowy i końcowy Twojej trasy, a my policzymy szacunkową opłatę.

Reklama
i współpraca

Zapraszamy Państwa do współpracy. Oferujemy między innymi możliwość oklejenia pojazdów, kolportaż w naszych pojazdach wśród klientów ulotek reklamowych umieszczenie Państwa reklamy na naszej stronie internetowej.

Nasi
partnerzy

Nasza korporacja współpracuje z wieloma firmami. Chcesz zostać naszym partnerem? 

Aplikacja
mobilna

Nasza korporacja posiada aplikację na urządzenia mobile do zamawiania taksówki. Aplikacja jest dostępna na trzech systemach: Android, Windows Phone i iOS(Apple).